Wydrukuj tę stronę

Chcę ochrzcić dziecko

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...” (Mt 28,19).

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”.

św. Grzegorz z Nazjanzu

 

Sakramentu chrztu świętego udziela się w naszej parafii:

- w pierwszą niedzielę miesiąca, na mszy świętej o godz. 12:30
- w Poniedziałek Wielkanocny
- 25 grudnia.

 

Najbliższe terminy chrztów:

  • 1 września
  • 6 października
  • 3 listopada


Konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 18:00 w sali parafialnej lub kancelarii. Uczestniczenie w konferencji jest obowiązkowe.

Najbliższe terminy konferencji:

  • 31 sierpnia
  • 5 października
  • 2 listopada

 


Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej nie później niż na miesiąc przed zamierzonym terminem uroczystości. Należy przedstawić:
1. akt urodzenia dziecka z USC
2. dowód osobisty
3. świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka
4. dane rodziców chrzestnych z dokładnym adresem i datą urodzenia
5. zaświadczenia z parafii chrzestnych, że są bierzmowani, wierzący i praktykujący i mogą pełnić obowiązki rodzica chrzestnego
6. zaświadczenie o odbytej konferencji w swojej parafii, jeśli rodzice chrzestni nie mogli uczestniczyć w konferencji w naszej parafii.

 


Rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby, które ukończyły 16 lat, przyjęły sakrament bierzmowania, żyją zgodnie z wiarą, korzystają na co dzień z łaski sakramentów świętych, słuchają w Kościele Słowa Bożego, zgadzają się z nauką Kościoła.

Nie mogą to być osoby żyjące niemoralnie, w konkubinacie, związku cywilnym itp.

Wybór właściwych rodziców chrzestnych jest bardzo ważny dla naszego dziecka, gdyż to oni, oprócz rodziców, będą dla niego "twarzą" Kościoła. Ich postępowanie będzie światłem i wskazówką w życiu dorastającego dziecka, będzie prawdziwą katechezą o miłości Boga, która daje światło do zobaczenia i wyrzekania się własnych grzechów, siłę do miłości, uczciwości i wierności małżeńskiej, moc do przebaczania wrogom, zdolność do pochylania się nad słabszymi, a także umiejętność przyjmowania cierpienia w duchu wiary.

 

Módlmy się o dobrych kandydatów na rodziców chrzestnych dla naszych dzieci.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…