Wydrukuj tę stronę

Chcemy wziąć ślub

„Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela...” (Mt 19,6).

Mężczyzna i kobieta są stworzeni „jedno dla drugiego”: Bóg nie stworzył ich „jako części” i „niekompletnych”. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, w której jedno może być „pomocą” dla drugiego, ponieważ są równocześnie równi jako osoby („kość z moich kości...”) i uzupełniają się jako mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie w taki sposób, że stając się „jednym ciałem” (Rdz 2, 24), mogą przekazywać życie ludzkie: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię” (Rdz 1, 28). Przekazując swojemu potomstwu życie ludzkie, mężczyzna i kobieta jako małżonkowie i rodzice współdziałają w wyjątkowy sposób z dziełem Stwórcy (KKK 372).

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się do kancelarii parafialnej ok. trzy miesiące przed terminem ślubu i przynoszą ze sobą:
- aktualną metrykę chrztu (z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej),
- świadectwo bierzmowania (jeśli metryka chrztu nie zawiera takiej informacji),
- świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy,
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
- dowód osobisty,
- zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (do ślubu konkordatowego),
- wdowcy przedstawiają akt zgonu współmałżonka z USC,
- jeśli ani narzeczony ani narzeczona nie są mieszkańcami naszej parafii potrzebne też będzie pozwolenie na ślub z parafii jednego z narzeczonych.

 Termin ślubu należy zarezerwować osobiście w kancelarii lub przez telefon.


Zobacz informację o KURSIE PRZEDMAŁŻEŃSKIM w naszej parafii.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…