Wydrukuj tę stronę

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania

„Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego...” (Dz 8, 14-17).


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285).

 

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii odbywa się w cyklu trzyletnim. Co roku nowa grupa rozpoczyna kolejny cykl pod koniec października. Spotkania odbywają się przeważnie raz w miesiącu, w jedną z niedziel o godz. 9:00, 10:30 lub 12:00 w sali nr 4. Zajęcia dla wszystkich grup prowadzi br. Paweł Frąckowiak.

To, na co kładziemy szczególny nacisk, to uczestnictwo w spotkaniach i dodatkowych eventach, takich jak weekendowe rekolekcje, czuwania itp.

W ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania kandydaci przeżywają dwukrotnie rekolekcje (jedne wyjazdowe, drugie stacjonarne), które mają pomóc w świadomym i dobrowolnym przyjęciu tegoż sakramentu.

 


Zapisy do nowej grupy  dla najmłodszych kandydatów (rocznik przygotowań 2020-2023):

 

Osoby, które z różnych względów nie mogły zapisać się 12 października mogą to uczynić na pierwszym spotkaniu

27 października o godz. 10:30 w sali nr 4.

Zapraszamy młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż.


 

 


Najbliższe terminy spotkań kandydatów do bierzmowania:27 października 2019

• Grupa średnia (rocznik przygotowań 2018-2021) godz. 9:00, sala 4
• Grupa najmłodsza (2019-2022) godz. 10:30, sala 4
• Grupa najstarsza (2017-2020) godz. 12:00, sala 4


 

w listopadzie prawdopodobnie spotkanie nie odbędzie się (proszę śledzić informacje na stronie internetowej i w ogłoszeniach parafialnych


 

8 grudnia 2019

• Grupa średnia (rocznik przygotowań 2018-2021) godz. 9:00, sala 4
• Grupa najmłodsza (2019-2022) godz. 10:30, sala 4
• Grupa najstarsza (2017-2020) godz. 12:00, sala 4 

 

 

 


Informacje dla grupy najstarszej:

 

Do spotkania styczniowego prosimy o załatwienie poniższych formalności:
1. Zaświadczenie z uczestnictwa w lekcjach religii.
2. Pozwolenie od proboszcza miejsca zamieszkania na przystąpienie do sakramentu w naszej parafii.
3. Wybór świadka bierzmowania i dostarczenie zaświadczenia, że ta osoba może być świadkiem (takie zaświadczenie wydaje proboszcz miejsca zamieszkania świadka).
4. Świadectwo chrztu od osób, które były chrzczone poza naszą parafią (wystarczy kserokopia).
5. Wybór imienia, które przynosimy na kartce, na której mają się znaleźć: imię i nazwisko kandydata, imię z bierzmowania i krótki życiorys świętego, którego imię wybraliście.
6. Wpłata w wysokości 100 zł, na pamiątki, krzyże, dar ołtarza, wystrój kościoła itp. związane z samą uroczystością przyjęcia sakramentu.

Jednocześnie informujemy, że w przededniu bierzmowania odbędzie się próba generalna w kościele, na której obowiązkowo oprócz kandydatów muszą pojawić się świadkowie. Dlatego prosimy o roztropny wybór świadków, by na tej próbie rzeczywiście byli.

W razie jakichkolwiek trudności dotyczących powyższych punktów prosimy o indywidualną rozmowę z br. Pawłem Frąckowiakiem.Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…