Wydrukuj tę stronę

Rodzina Felicjańska

Rodzina Felicjańska jest wspólnotą zrzeszającą osoby pragnące służyć Bogu i Kościołowi w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek. Zgodnie z duchem św. Franciszka z Asyżu współdziałają z Chrystusem w duchowej odnowie świata, tak aby Bóg był przez wszystkich znany, kochany i wielbiony.

Do Rodziny Felicjańskiej może być przyjęty każdy żyjący zgodnie z prawem Bożym i wymaganiami Kościoła oraz pragnący w sposób dla niego możliwy włączyć się w życie charyzmatem Zgromadzenia. Przyjęcie dokonuje się przez zgłoszenie ustne lub pisemne do osoby odpowiedzialnej za Rodzinę Felicjańską w danej wspólnocie Sióstr Felicjanek.

Członkami Rodziny Felicjańskiej mogą być osoby młode i dorosłe żyjące w rodzinach lub samotnie. Nie składają one żadnych zobowiązań w formie ślubów czy przyrzeczeń. Każdy stara się prowadzić i pogłębiać swoje życie sakramentalne. Bierze udział w spotkaniach Rodziny Felicjańskiej prowadzonych przez osobę odpowiedzialną. Chętnie korzysta z lektury Pisma Świętego, poznaje Zgromadzenie, życie jego Założycielki i innych patronów Zgromadzenia.

Osoby należące do Rodziny Felicjańskiej mogą uczestniczyć w modlitwach i pracach Sióstr Felicjanek. Powinni pomagać sobie nawzajem oraz osobom potrzebującym poprzez służenie swoim czasem, modlitwą, radą oraz innymi wartościami duchowymi i materialnymi.

Rodzina Felicjańska w naszej parafii, w której posługują Siostry Felicjanki, spotyka się każdego 11-go dnia miesiąca w domu sióstr.

Odpowiedzialną jest siostra Helena, tel. 71 373 26 77.

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…