Wydrukuj tę stronę

Zamawianie intencji mszalnych

Każda msza święta ogarnia cały świat i wszystkich ludzi, ponieważ Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka. Kapłan jednak zawsze wzbudza sobie intencję, czyli modli się, aby konkretne osoby mogły otrzymać owoce mszy świętej, którą odprawia.

Sensem intencji mszalnych jest zanurzenie konkretnych osób - żyjących i tych, którzy odeszli już do wieczności - w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa, gdyż ma ona nieskończoną wartość i skuteczność.

Osobista modlitwa w konkretnej potrzebie lub za konkretną osobę ma ogromne znaczenie w życiu duchowym i nigdy nie można o niej zapomnieć. Jednak nic nie przewyższy skuteczności i mocy ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu i uobecnianej przez kapłana we mszy świętej.

Msza święta może być sprawowana za zmarłych, za żyjących oraz w intencjach związanych z różnymi sytuacjami, jakie niesie ludzkie życie. Oczywiście, z intencji mszy świętych wykluczone są wszelkie prośby o charakterze negatywnym lub skierowane przeciw konkretnym osobom. Takie intencje byłyby niegodziwe, gdyż stoją w sprzeczności z istotą modlitwy chrześcijańskiej.

Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w zamówionej przez siebie mszy świętej, gdyż jej owoce zależą od Pana Boga, a nie od nas. Jednak dobrze jest być obecnym na takiej mszy ze względu na własne duchowe dobro. Słuchanie Bożego słowa, przyjęcie Komunii św. oraz ofiara własnego życia są doskonałym dopełnieniem modlitwy, o jaką prosimy kapłana.

W związku z celebracją mszy świętej wierni zawsze składali dary materialne, które zwykle przeznaczano na cele charytatywne i na utrzymanie kościoła i duchownych. Ofiara składana przy okazji zamawiania intencji mszalnej, tzw. stypendium mszalne jest wyrazem naszego zaangażowania w sprawę, którą przedstawiamy Panu Bogu za pośrednictwem kapłana oraz naszej współodpowiedzialności za utrzymanie kościoła. Nie należy jej nigdy traktować jako zapłaty „za wykonane zlecenie”.

Zamawianie intencji mszalnych w naszej parafii

Intencję mszy świętej można zamówić w zakrystii oraz kancelarii - w czasie jej urzędowania.

Intencje mszy świętych gregoriańskich przyjmowane są tylko w kancelarii.

Intencje mszalne można zamawiać tylko z maksymalnie trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Z rozpoczęciem nowego miesiąca otwiera się możliwość zamawiania intencji mszalnych na cały kolejny dostępny miesiąc.

Na przykład:
– od 1 listopada otwiera się możliwość zamawiania intencji mszalnych na cały styczeń kolejnego roku
– od 1 grudnia otwiera się możliwość zamawiania intencji mszalnych na  luty kolejnego roku
– od 1 stycznia otwiera się możliwość zamawiania intencji mszalnych na cały marzec
– od 1 lutego otwiera się możliwość zamawiania intencji mszalnych na cały kwiecień
– od 1 marca otwiera się możliwość zamawiania intencji mszalnych na cały maj
itd.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…